Industrijska ambalaža

Industrijska ambalaža pruža zaštitu u svakoj fazi proizvodnje, kao što su skladištenje i transport rezervnih dijelova, poluzavršenih i završenih proizvoda.

Otkrijte naša rješenja za visokokvalitetnu industrijsku ambalažu koja su pouzdana, sigurna i izrađena po mjeri. Naši istraživački centri rade s nizom kompozicija, vrsta valova i tretmana kako bi pripremili ambalažu za najsurovija okruženja.

Zahvaljujući našim strojevima možemo ponuditi ambalažu od jedne vrste materijala, ili kompozitnu ambalažu velikih formata, od male do vrlo velike serije. Kompanija primjenjuje svoje dugogodišnje iskustvo u industrijskim procesima kako bi ponudila rješenja koja štite proizvode prilikom skladištenja i transporta.
Naš tim dizajnera pomaže u razvoju inovativnih pakiranja koja sprečavaju oštećivanje i smanjuju troškove u vašem lancu opskrbe. Preko razgranate mreže možemo isporučiti kutije velikog formata u velikim količinama ili u količini za samo jednu paletu