50 godina

U susret naših 50 godina u proizvodnji ambalaže

Gotovo 50 godina u proizvodnji ambalaže bilo je ispunjeno radom i kontinuiranim praćenjem razvoja ambalažne industrije i njenih kretanja kako kod nas, tako i u svijetu.

Slijedom tih kriterija unapređivali smo postojeće i uvodili nove tehnologije pakiranja i tiska poštujući pri tome prije svega sve zahtjeve o pakiranju proizvoda za koje proizvodimo ambalažu.

Osim neosporne kvalitete i zadovoljenja svih osnovnih funkcija danas ambalaža mora imati tako kreiran image da sugestivno mami na kupnju kako na svjesnoj tako i podsvjesnoj razini potrošača. Svaki od elemenata koji čine ambalažu podupire tu nakanu da proizvod postane dominantan, estetski što atraktivniji, te njen vrlo bitan faktor u službi prodaje.

Bilokalnik – IPA već tradicionalno proizvodi baš takvu , višefunkcionalnu ambalažu, primamljivu i ugodnu oku, asocijativnu i sugestivnu. S ponosom ističemo da danas proizvodimo ambalažu za sve vodeće proizvođače prehrambenih, te i svih ostalih proizvoda široke potrošnje. S našim kupcima smo u stalnoj komunikaciji, kako bi ambalaža koju za njih proizvodimo bila kreirana baš po njihovoj želji i njihovim potrebama.